Team

Onderste rij van links naar rechts: Marleen Vereecke (rekenplichtige), Mieke Tanghe (L3/4), Nele Dockx (directeur), Karin Doom (L5/6), Nele Vandermeeren (K2/3, kleuterturnen)

Bovenste rij van links naar rechts: Nicole Lombaert (L2), Martina Noppe (L1), Ria Vandevelde (peuters en K1), Veerle Laleeuwe (K2/3)

Basisschool De Valke heeft een krachtig team. Het is een kleine school, waar elk personeelslid zijn steentje kan bijdragen. Dat zorgt er voor dat wij een hecht team zijn en dit biedt natuurlijk veel voordelen.
Even kort voorstellen…
De directie is Nele Dockx. Zij is een jonge directie maar staat open voor veel nieuwe ideeën en zorgt voor een frisse wind op onze school.
In de kleuterafdeling staan liefdevolle mensen die voor elke kleuter of peuter voor een echte thuis zorgen.
 • In het eerste kleuter staat juf Ria Vandevelde
 • Op maandagnamiddag, woensdag en donderdagnamiddag helpt onze kinderverzorgster, Christine, mee de peuter- en eerste kleuterklas.
 • De kinderen van de tweede en derde kleuterklas hebben twee leerkrachten: juf Veerle is de juf van de tweede kleuterklas en juf Nele is verantwoordelijk voor de derde kleuterklas. Op de momenten dat de kinderen samen zitten, is er steeds één van de twee juffen aanwezig.
 • Juf Nele Vandermeeren geeft ook kleuterturnen.
 • Meester Stijn, die ook redder in het zwembad van Wingene is, gaat om de twee weken mee zwemmen met de kinderen van de tweede en derde kleuterklas.
In het lager werken ervaren leerkrachten, die elk kind maximale kansen willen geven.
 • In het eerste leerjaar staat juf Martina Noppe
 • Het tweede leerjaar heeft juf Nicole Lombaert
 • Het derde en vierde leerjaar wordt verzorgd door juf Mieke Tanghe
 • Het vijfde en zesde leerjaar wordt door juf Karin Doom begeleid
 • Nele Dockx, de directeur, neemt ook de zorg voor haar rekening. Zij onderhoudt de contacten met het CLB, de logopedisten, het REVA, … , test de kinderen,… Op maandag en vrijdag staat zij na de speeltijd in de voormiddag mee in de tweede en derde kleuterklas. Zij speelt dan een gezelschapsspel met enkele kinderen, leest een verhaal voor in een kleine groep, helpt enkele kinderen op de I-pad, …
Onze leerkrachten levensbeschouwelijk vakken:
 • Rooms Katholieke Godsdienst: juf Daisy Vandamme
 • Niet Confessionele Zedenleer: juf Annelies Laveyne
 • Islamitische Godsdienst: meester Soufyane Mansouri
Naast het lesgevend personeel zijn er ook enkele personen die zeker belangrijk zijn om een goede school waar te kunnen maken…
 • Marleen Vereecke: administratief verantwoordelijke
 • Agnes Duchateau: voor- en naschoolse opvang
 • Arne Vanhauwaert: klusjesman en buschauffeur
 • Liliane Verlinde: keuken – onderhoud
 • Marleen Den Baes: busbegeleidster